NM MASTERS – Program og Startlister

Tidsskjema lørdag DEL 1

Tidskjema lørdag DEL 2

Vær oppmerksom på at det kan bli endringer slik at startene går senere enn oppsatt

STARTLISTER LØRDAG

Sprintstart kl 09:00Individuell forfølgelsestart ca 14:30
M 30-34 M 30-34
M 35-39M 35-39
M 40-44M 40-44
M 45-49M 45-49
M 50 -54M 50-54
M 55-59M 55-59
M 60-64M 60-64
M 65-69M 65-69
M 70 – 74M 70-74
K 60-64
K 35-39

Tidskjema søndag.

Vær oppmerksom på at det kan bli endringer i oppsatte tider

STARTLISTER SØNDAG

Listene legges ut søndag morgen. Men startrekkefølgen er som under

ITT 500/750/1000 kl 09:00SCRATCH ca 11: 00POENGRITT ca 12:30
K 35-39K 35-39
K 45-49
K 60-64
M 60-64M 60-64M 60-64
M 65-69M 65-69M 65-69
M 70-74M 70-74M 70-74
M 50-54M 50-54M 50-54
M 55-59M 55-59M 55-59
M 40-44M 40-44M 40-44
M 45-49M 45-49M 45-49
M 30-34M 30-34M 30-34
M 35-39M 35-39M 35-39